องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ยินดีให้บริการ 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo GitF Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.คูเมือง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง อบต.คูเมือง ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ6เือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.คูเมือง2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยว... new

อ่านต่อ... 
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยว... new

อ่านต่อ... 
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยส... new

อ่านต่อ... 
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยส... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามร้านค้า วัด รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามร้านค้า ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการตำบลนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
โครงการตำบลนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ... new

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด


 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566


สาระดีๆจากศาลปกครอง
แบบฟอร์มออนไลน์
E-service
มอหินขาว
น้ำตกตาดโตน
งานบุญกระธูปออกพรรษา หนองบัวแดง
QR codeแบบสำรวจฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ปปช
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
รายงานกิจการสภา
ดาวน์โหลด
คลังวีดิทัศน์
ชวนชิมชวนช็อป
สถานที่น่าสนใจ
สำรวจความพึงพอใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา