องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

ลงนามถวายพระพร